Kategoriarkiv: BILLEDKOMPOSISJON

Komposisjon: Dette bør du unngå!

Unngå å plassere billedelementene tett inntil hverandre

Dersom billedelementene bare berører, men ikke overlapper hverandre kan dette føre til en unødvendig visuell spenning i bildet. På samme måte, hvis objektene er plassert for nær hverandre, kan man risikere å lede en uønsket oppmerksomhet mot spenningsfeltet mellom disse. Løsningen vil være å overlappe de to objektene, eller skille dem ytterligere.

.

Unngå linjer som løper over i hverandre

Det virker forstyrrende hvis linjer fra ulike objekter løper over i hverandre. For å bedre komposisjonen kan det være nødvendig å omjustere eller bytte ut ett- eller flere objekter.

.

Unngå å plassere objekter oppå hverandre

Dersom ulike elementer plasseres rett ovenfor hverandre, horisontalt eller vertikalt, er det vanskelig å oppnå en god komposisjon.

.

Unngå objekter som peker ut av bildet

Objekter som peker utover og samtidig ligger nær billedkanten leder blikket ut av bildet.

Unngå spredning objekter til kantene

Vanligvis ønsker man fokus på de sentrale elementene i bildet. Unngå derfor å spre objektene langs kanten av bildet…

.

Men ikke trykk objektene sammen på midten heller

Et bilde hvor alle elementene er samlet i en stram komposisjon på midten, kan framstå som kjedelig. Plasser noen objekter litt ut i fra sentrum for å skape en mer spennende komposisjon.

.

Unngå at objektene peker mot det samme punktet

Dersom intensjonen ikke er å rette fokus mot et sentralt og meningsbærende punkt i bildet bør man unngå at objektene peker mot ett og samme sted.

.

Når det er sagt, er regler til for å brytes…

Ha en fin dag!

Reklamer

Billedkomposisjon

Komposisjon betyr «å sette sammen ulike elementer til en helhet».

Når man komponerer noe, går man som oftest ut i fra komposisjonsprinsippene: kontrast, bevegelse, balanse og enhet. Prinsippene hører sammen og skaper et bilde. Bevegelse skaper liv, og også system, oversikt og orden ved at elementene har et systematisk forhold til hverandre – dersom det ikke overdrives, da blir det rotete. Orden skaper enhet, og kontrast skaper dynamikk, gir spenning og liv til bildet slik at det blir mindre monotont. Man kan skape forskjeller og kontraster ved bruk av ulike størrelser, former, styrker, struktur, mønster eller uttrykk.

.

Kontrast

 • Størrelse
 • Form
 • Farge
 • Mønster
 • Styrke

.

Bevegelse

 • Bevegelse og motbevegelse

.

Vekt og balanse

 • Symmetriske komposisjoner er harmoniske, rolige og avbalanserte. Elementene er plassert rundt en tenkt midtakse
 • Asymmetriske komponenter har et mer dynamisk uttrykk. Kontrastene er større og plasseringen av elementene kan virke mer tilfeldig

.

Enhet

 • Komposisjonene oppleves som et hele gjennom repitisjon og rytme av form
 • Teknikk
 • Fargevalg

.

Luft

 • Skiller ting fra hverandre
 • Kan brukes til å styre oppmerksomheten mot noe
 • Element med mye luft rundt seg er ofte viktig
 • Luftflater inngår som en bevisst del av komposisjonen

.

.

Grunnformer i komposisjon:

.

L-komposisjon

L-formede komposisjoner benyttes svært ofte i landskapsmaleri, der hensikten er å formidle fred og harmoni.

.

Horisontalen

Når den horisontale inndelingen av billedflaten blir dominerende, uttrykker bildet gjerne ro. Det kan virke mildt og vennlig avslappet. Komposisjonen hviler.

.

Vertikalen

Når den vertikale inndelingen av billedflaten dominerer, kan bildet understreke ro og styrke. Vertikalen er likevel mer aktiv, mer parat, har mer vilje enn horisontalen. Vi kan si at vertikalen er horisontalen som har reist seg og er klar til å møte utfordringer.

.

Korset

Kombinasjon av det horisontale og det vertikale kan skape forsiktig spenning mellom det stående, viljesterke og det hvilende. En korsinndeling av formatet gir store muligheter for variasjon alt etter hvor krysspunktene er plassert (Det gylne snitt). Kryssende horisontaler og vertikaler kan forsterke inntrykket av noe fastlåst.

.

S-komposisjon

Denne linjen skaper dybde og en smidig bevegelse innover i bildet.

.

Diagonalen

Hvis inndelingen av billedflaten utnytter diagonalene, kan bildet gi opplevelse av bevegelse, retning, voldsom kraft og vilje. Diagonalene kan nærmest sprenge formatet og fortsette en bevegelse forbi rammen.

.

Synkende diagonal

Synkende diagonal fra venstre øvre hjørne ned mot høyre hjørne, kan understreke noe tungt, nesten melankolsk. I kombinasjoner med denne diagonalen blir det spilt på å forsterke en opplevelse av at noe går i nedoverbakke eller dårlig.

.

Stigende diagonal

Vi sier gjerne at stigende diagonal fra venstre nedre kant mot høyre øvre kant er positiv, aktiv, glad. Komposisjoner med denne diagonalen kan understreke, ved hjelp av linjer eller
flater som møtes, at noe er på vei.

.

Kryssende diagonaler/stjernekomposisjon

Kryssende diagonaler kan understreke konflikter. Diagonalene opphever hverandre, samtidig som de danner trekanter. I en stjernekomposisjon utnyttes linjene som springer ut sentralt på billedflaten. Bildet kan uttrykke at noe er i oppløsning, eksploderer eller kan komme til å eksplodere. Linjene kan også ligge under komposisjonen i et stille og rolig motiv og bare antyde noe urovekkende. Det gjør et forsiktig og enkelt motiv mer spennende.

Sirkelen

Når komposisjonen består av en sirkel, forsterker den kraften og de impulsene sirkelen gir oss, uttrykket i bildet. Sirkelen uttrykker noe helt, sammenhengende, uten begynnelse eller
slutt. Sirkelen kan gi en fornemmelse av bevegelse, men samler. Sirkelen kan forsterke opplevelse av helhet, fasthet, enhet og enighet.

.

Ovalen

Ovalen er symmetrisk om to akser som står vinkelrett på hverandre. Når vi utnytter en slik form som grunnlag for komposisjon, kan effekten bli som sirkelen, forflatet, tappet for spenst, statisk, urokkelig men fortsatt hel.

.

Ellipsen

Ellipsen kan eie alle sirkelens positive egenskaper, og enda flere. En ellipse er en sirkel som vi ikke ser rett ovenfra. Ellipsen er en sirkel som ligger innover i rommet. Komposisjoner
som utnytter ellipsen, kan gi opplevelse av rom.

k10

.

Trekanten

Når trekanten er grunntrekk i komposisjonen, blir motivet gjerne forsterket mot noe trygt og stødig. Hvis trekanten hviler på en side, er formen svært stødig. Den suger seg til jorden,
men strekker seg samtidig oppover. Står trekanten på hodet, på spissen, signaliserer den det motsatte. Den kan virke truende, ustadig, risikabel, men spennende. Om trekanten oppleves som tung eller lett, er avhengig av om den er mørk eller lys.

..MHusnes


%d bloggere like this: