Kategoriarkiv: Dybde/billedrom

Komposisjon: Dette bør du unngå!

Unngå å plassere billedelementene tett inntil hverandre

Dersom billedelementene bare berører, men ikke overlapper hverandre kan dette føre til en unødvendig visuell spenning i bildet. På samme måte, hvis objektene er plassert for nær hverandre, kan man risikere å lede en uønsket oppmerksomhet mot spenningsfeltet mellom disse. Løsningen vil være å overlappe de to objektene, eller skille dem ytterligere.

.

Unngå linjer som løper over i hverandre

Det virker forstyrrende hvis linjer fra ulike objekter løper over i hverandre. For å bedre komposisjonen kan det være nødvendig å omjustere eller bytte ut ett- eller flere objekter.

.

Unngå å plassere objekter oppå hverandre

Dersom ulike elementer plasseres rett ovenfor hverandre, horisontalt eller vertikalt, er det vanskelig å oppnå en god komposisjon.

.

Unngå objekter som peker ut av bildet

Objekter som peker utover og samtidig ligger nær billedkanten leder blikket ut av bildet.

Unngå spredning objekter til kantene

Vanligvis ønsker man fokus på de sentrale elementene i bildet. Unngå derfor å spre objektene langs kanten av bildet…

.

Men ikke trykk objektene sammen på midten heller

Et bilde hvor alle elementene er samlet i en stram komposisjon på midten, kan framstå som kjedelig. Plasser noen objekter litt ut i fra sentrum for å skape en mer spennende komposisjon.

.

Unngå at objektene peker mot det samme punktet

Dersom intensjonen ikke er å rette fokus mot et sentralt og meningsbærende punkt i bildet bør man unngå at objektene peker mot ett og samme sted.

.

Når det er sagt, er regler til for å brytes…

Ha en fin dag!

Reklamer

Dybde / billedrom

Rommet har tre dimensjoner: høyde, bredde og dybde. Når vi tegner er det denne virkeligheten vi forsøker å gjengi på en todimensjonal flate. Da gjelder de å mestre illusjonens kunst. For det finnes noen grunnleggende teknikker som kan få oss til å tolke det vi ser som tredimensjonalt. Disse teknikkene er basert på vår reaksjon på visse mønstre i linjer, former, valører og teksturer.

Her er noen eksempler:

.

Størrelseskontrast/tingkontrast

Vi har en evne til å oppfatte grupper av gjenstander som likeartet i størrelse. Et eksempel er disse herrene på bildet (under). Det er tydelig å se at de varierer i størrelse, men likevel er sannsynligheten er stor for at du tolker bildet dithen at herrene egentlig er like høye og at det er avstanden som varierer. Et enkelt grep for å skape en illusjon av dybde.

 

.

Vertikal plassering i bildet 

Hvis du ser innover i et rom kan det synes som om gulvet går oppover mot horisonten. Gjenstander som er plassert på gulvet vil dermed se ut som om de står høyere når de befinner seg på avstand. Vil vi ha noe til å se ut som om det langt borte, kan vi bare plassere det høyere opp på billedflaten.

.

Overlapping

Dybdeillusjon kan også skapes ved å la én gjenstand overlappe (delvis dekke) en annen. Ved overlapping skapes det imidlertid lite romdybde, men hvis vi  kombinerer overlapping med andre metoder for å skape dybde på, vil dybdefølelsen bli sterkere, for eksempel ved bruk av linjer og ulike teksturer og valører.

   

 

.

Tekstur

Se for deg en murvegg hvor steinene danner en tydelig tekstur. Etterhvert som overflateteksturen går innover i billedplanet, vil tettheten gradvis øke. Basert på de samme prinsippene som ved bruk av sentralperspektiv vil de elementene som teksturen består av, avta i størrelse og avstanden vil bli mindre mellom dem.

  

.

Luftperspektiv

Jeg har så vidt vært innom dette i et tidligere innlegg om perspektiv. Luften eller atmosfæren virker inn på hvordan vi oppfatter farger, valører og konturer på ting. Jo større avstand, desto mer dempede blir fargene. Valørene blir lysere og gråere, formene blir mer diffuse og detaljene mer utydelige. Et maleri av Leonardo da Vinci, som er så kjent at det ikke trenger noen videre presentasjon, illustrerer dette godt.

 

 

MHusnes


%d bloggere like this: