Kategoriarkiv: Ukategorisert

Sikting/måling

Måle ved hjelp av «tommelfingerregelen»

Uansett hva man tegner er det en stor fordel å kunne måle- og sammenligne ulike lengder.  Jeg skal nå beskrive en teknikk som gjør dette mulig.

.

Hvordan gjøre det?

Hold armen strakt ut 90grader fra kroppen. Pass på slik at du ikke bøyer albuen, for avstanden fra øyet til blyanten må alltid være den samme. Like viktig er det å holde blyanten parallelt med kroppen. Det er greit å vippe blyanten til siden, men spissen skal aldri vende fra- eller mot deg. La oss si du skal tegne en akt. Hold da blyanten opp mot modellen som står foran deg.  La toppen av blyanten være i samme høyde som toppen av hodet. Lukk det ene øyet. Sett tommelneglen på blyanten der du ser hodet slutter, altså under haka. Nå har du et mål på hvor stort  hodet er og kan videre ved hjelp av dette beregne kroppens proporsjoner.

måling 003

.

Tenk deg at du kan kopiere hodeformen (størrelsen du har markert på blyanten) og stable hodene oppå hverandre. Hvor mange hoder må du ha for at det tilsvarer modellens høyde?

måling 001

måling 002

Når du vet dette er det på tide å vende tilbake til tegningen igjen. Merk forsiktig av riktig antall hodelengder (dvs. lengden av det hodet du allerede har tegnet) nedover på papiret. Og lar du videre den tegnede figuren hvile føttene på den nederste markeringen, skal forholdet mellom hode og kropp være korrekt.

Husk at du også kan benytte målet du har markert på blyanten til å beregne hvor høyt for eksempel knærne befinner seg eller hvor navlen sitter. Vrir du blyanten 90grader kan du også sjekke skulder- og hoftebredde.

Denne teknikken kan benyttes uansett motiv. Det viktige er å finne ett bestemt mål som du kan sjekkeandre størrelser/lengder opp mot.

Teknikken kommer til nytte der vi har vanskelig for å tegne det vi faktisk ser. Sannheten er at vi ofte tegner det vi tror vi ser. Selv om vi vet at to objekter er like store vil øyet oppfatte det objektet som befinner seg lengst unna som mindre enn det objektet som er nært. Likevel viser det seg at vi kan trenge litt hjelp til å stole på øynene, slik at vi kan «ignorere» kunnskapen om at objektene er like store.

.

Sjekke vinkler

Teknikken kan også benyttes til å sjekke vinkler. Stekk ut armen og lukk det ene øyet. Hold blyanten langs en bestemt linje og overfør den direkte til papiret ved å holde den i samme vinkel.

måling 004

MHusnes

Reklamer

Komposisjon: Dette bør du unngå!

Unngå å plassere billedelementene tett inntil hverandre

Dersom billedelementene bare berører, men ikke overlapper hverandre kan dette føre til en unødvendig visuell spenning i bildet. På samme måte, hvis objektene er plassert for nær hverandre, kan man risikere å lede en uønsket oppmerksomhet mot spenningsfeltet mellom disse. Løsningen vil være å overlappe de to objektene, eller skille dem ytterligere.

.

Unngå linjer som løper over i hverandre

Det virker forstyrrende hvis linjer fra ulike objekter løper over i hverandre. For å bedre komposisjonen kan det være nødvendig å omjustere eller bytte ut ett- eller flere objekter.

.

Unngå å plassere objekter oppå hverandre

Dersom ulike elementer plasseres rett ovenfor hverandre, horisontalt eller vertikalt, er det vanskelig å oppnå en god komposisjon.

.

Unngå objekter som peker ut av bildet

Objekter som peker utover og samtidig ligger nær billedkanten leder blikket ut av bildet.

Unngå spredning objekter til kantene

Vanligvis ønsker man fokus på de sentrale elementene i bildet. Unngå derfor å spre objektene langs kanten av bildet…

.

Men ikke trykk objektene sammen på midten heller

Et bilde hvor alle elementene er samlet i en stram komposisjon på midten, kan framstå som kjedelig. Plasser noen objekter litt ut i fra sentrum for å skape en mer spennende komposisjon.

.

Unngå at objektene peker mot det samme punktet

Dersom intensjonen ikke er å rette fokus mot et sentralt og meningsbærende punkt i bildet bør man unngå at objektene peker mot ett og samme sted.

.

Når det er sagt, er regler til for å brytes…

Ha en fin dag!


Akttegning

Her er en liten akttegning, på en søndags formiddag…

.

Bortvendt akt (40x60cm), kritt, 2012

.


Perspektivtegning av hus

Perspektivtegning kan nok virke vrient for mange, men når du først har skjønt prinsippet er det i grunnen ganske så enkelt. Å tegne en kube i perspektiv er første steg, men du lurer kanskje på hvordan man går fram når man skal tegne et hus? Vel, følg med så skal jeg forklare det steg-for-steg.

.

-Spiss blyanten og finn fram linjalen!

-Tegn opp to horisontale, parallelle linjer, én grunnlinje (nederst) og én horisontlinje (øverst)

-Merk av det «fremste» hjørnet – vinkelrett opp fra grunnlinjen – og bestem høyden på den laveste veggen

.

-Fra punket der linjene møtes streker du opp hjepelinjer til de to forsvinningspunktene som er markert på horisontlinjen

-Hjelpelinjer strekes også opp fra toppen av «hushjørnet»

.

-Nå bestemmer du husets bredde og tegner opp ytterligere hjelpelinjer ut i fra samme prinsipp

.

-Plasseringen av det «bakerste hushjørnet» kommer til syne

.

-Nå kan du si at funkishuset ferdig, men ønsker du å tegne et vanlig, tradisjonelt norskt hus med triangelformede møner, er det bare å fortsette

-Tegn opp diagonalene – fra hjørne til hjørne – i de to rektanglene som danner husets kortvegger

-De striplete hjelpelinjene (se bilde under) skal passere gjennom diagonalenes kryssningspunkt samtidig som de stå vinkelrett på grunnlinjen

.

-Nå står du fritt til å bestemme husets fulle høyde og kan streke opp mønet på den «fremste» veggen

.

-Linjen fra forsvinningspunktet og fram til husets høyeste punkt vil krysse den «bakre» striplete hjelpelinjen, dermed er formen på det andre mønet gitt

.

-Etterhvert som tegningen skrider fram blir det utrolig mange hjelpelinjer å holde styr på og det kan være nødvendig å viske bort noen av disse.

.

-Huset er ferdig!

-Dører, vinduer og og ellers alt av eksteriør kan tegnes opp etter samme prinsipp

.

Etter hvert tar du dette på frihånd. Lykke til!


%d bloggere like this: