Stikkordarkiv: tegnekurs

Akt-tegning steg-for-steg

Med jevne mellomrom holder jeg tegnekurs på NTNU og temaet er kroki og akt-tegning. I den forbindelse lagde jeg en demonstrasjons-tegning som viser hvordan man tegner etter en modell steg-for-steg .

akt15

1.Legg merke til referansepunkter slik som ankler, knær, hofter, skuldre, albuer og håndledd

2. Trekk opp hjelpestreker mellom disse punktene. Sjekk at vinklene er riktige

akt12

3. Nå har du bygd et slags indre skjelett og funnet hovedformen

4. Jobb videre med konturene og pass på at proporsjonene (størrelses-forholdene) er riktige

akt7 – Kopi

5. Legg merke til de trekantede mellomrommene der armene bøyer seg

6. Etterhvert kan du begynne å fokusere på mindre detaljer mål og sikt på modellen slik at alt kommer på riktig plass

akt6 – Kopi

7. Når du er sikker på at alle vinkler og proporsjoner er riktige kan du fjerne hjelpestrekene

akt5 – Kopi

7. Tegn på de mørkeste skyggene – kjerneskyggen

akt4 – Kopi

8. Legg til halvskygge

akt11 – Kopi

9. Legg merke til at jeg lar papiret være hvitt og uberørt det høylyset er

akt2

10. Fjern omrisset. Modellen har ingen streker rundt seg – her er det forgrunn som møter bakgrunn

akt8 – Kopi

11. Utarbeider de siste detaljene

akt1

12. Nå er tegningen nesten ferdig. Jeg har valgt å jevne ut skyggene ved bruk av papirstubb og en myk pensel

akt9 – Kopi

MHusnes

Reklamer

Sikting/måling

Måle ved hjelp av «tommelfingerregelen»

Uansett hva man tegner er det en stor fordel å kunne måle- og sammenligne ulike lengder.  Jeg skal nå beskrive en teknikk som gjør dette mulig.

.

Hvordan gjøre det?

Hold armen strakt ut 90grader fra kroppen. Pass på slik at du ikke bøyer albuen, for avstanden fra øyet til blyanten må alltid være den samme. Like viktig er det å holde blyanten parallelt med kroppen. Det er greit å vippe blyanten til siden, men spissen skal aldri vende fra- eller mot deg. La oss si du skal tegne en akt. Hold da blyanten opp mot modellen som står foran deg.  La toppen av blyanten være i samme høyde som toppen av hodet. Lukk det ene øyet. Sett tommelneglen på blyanten der du ser hodet slutter, altså under haka. Nå har du et mål på hvor stort  hodet er og kan videre ved hjelp av dette beregne kroppens proporsjoner.

måling 003

.

Tenk deg at du kan kopiere hodeformen (størrelsen du har markert på blyanten) og stable hodene oppå hverandre. Hvor mange hoder må du ha for at det tilsvarer modellens høyde?

måling 001

måling 002

Når du vet dette er det på tide å vende tilbake til tegningen igjen. Merk forsiktig av riktig antall hodelengder (dvs. lengden av det hodet du allerede har tegnet) nedover på papiret. Og lar du videre den tegnede figuren hvile føttene på den nederste markeringen, skal forholdet mellom hode og kropp være korrekt.

Husk at du også kan benytte målet du har markert på blyanten til å beregne hvor høyt for eksempel knærne befinner seg eller hvor navlen sitter. Vrir du blyanten 90grader kan du også sjekke skulder- og hoftebredde.

Denne teknikken kan benyttes uansett motiv. Det viktige er å finne ett bestemt mål som du kan sjekkeandre størrelser/lengder opp mot.

Teknikken kommer til nytte der vi har vanskelig for å tegne det vi faktisk ser. Sannheten er at vi ofte tegner det vi tror vi ser. Selv om vi vet at to objekter er like store vil øyet oppfatte det objektet som befinner seg lengst unna som mindre enn det objektet som er nært. Likevel viser det seg at vi kan trenge litt hjelp til å stole på øynene, slik at vi kan «ignorere» kunnskapen om at objektene er like store.

.

Sjekke vinkler

Teknikken kan også benyttes til å sjekke vinkler. Stekk ut armen og lukk det ene øyet. Hold blyanten langs en bestemt linje og overfør den direkte til papiret ved å holde den i samme vinkel.

måling 004

MHusnes


Fortsatt ledige plasser igjen på tegnekurset

Vil informere om at det fortsatt er ledige plasser igjen på tegnekurset mitt i regi av Kunstskolen på Hemdal.

pensler

For mer info og påmeldingsskjema klikk her


Portrett av nyfødt baby

Her er et av mine siste oppdrag, et portrett av en nyfødt baby (A3). Babyens navn og fødselsdato står opprinnelig skrevet i det venstre nedre hjørne. Dette er sensurert på fotografiet.

.

babyportrett

.

Signatur


Tegnekurs høsten 2013

Så er høsten over oss og det er dermed klart for nye kurs!

Den 11. september starter jeg nok en gang opp mitt tegnekurs ved Kunstskolen på Heimdal:

heimdalkunstf

.

Kurs i klassisk tegning – dagskurs

På dette kurset vil du kunne oppøve din egen evne til å observere form, tekstur og valør ved de ulike gjenstandene vi til daglig omgir oss med. I tillegg vil du kunne tilegne deg kjente teknikker som gjør en naturalistisk formbeskrivelse på et todimensjonalt plan mulig. På kurset vil det jobbes med to tradisjonelle tegnemedier; blyant og kull. Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Dagkurs: Onsdager kl 1000-1300. 10 ganger.

.

Kurs i klassisk tegning – helgekurs

I år skal jeg i tillegg holde helgekurs med nøyaktig samme tema. Dette kurset vil gå over to helger, der første kurshelg er lagt til den 28. og 29. september. Dato for andre kurshelg er deltakerne selv med å bestemme.

Helgekurs: Lør/søn kl 1000-1600. 2 helger


Betty Edwards

Betty EdwardsJeg har nevnt henne før, Betty Edwards (født i 1926 i San Francisco, California), forfatteren bak den sagnomsuste boken Drawing on the Right Side of the Brain (og en del andre bøker). Edwards underviste og forsket ved California State University, Long Beach før hun pensjonerte seg på slutten av 90-tallet. I løpet av sin karriere grunnla hun også Center for the Educational Applications of Brain Hemisphere Research.

Det hele begynte med at Edwards som barn fikk mye oppmerksomhet for sitt kunstneriske talent. Man snakket om at hun hadde en begavelse utenom det vanlige. Selv tenkte hun at det ikke var riktig. «Jeg visste det var lett å tegne, og at det eneste som skulle til var å se på tingene på en spesiell måte.»

Mange år senere begynte hun altså å undervise i tegning. I et forsøk på å lære elevene denne spesielle måten å se tingene på måtte hun først granske seg selv og hvordan hun brukte øynene når hun tegnet. Blant annet oppdaget hun at hun fikk problemer når hun måtte tegne og prate samtidig. Aktivitetene var uforenlige. Hun måtte enten tegne eller prate.

Læreren Edwards var ikke redd for å tenke nytt. I den overnevnte boka beskriver hun en episode hvor hun delte ut noen reproduksjoner av et kjent kunstverk og ba elevene kopiere det. På en ren innskytelse ba hun elevene snu bildet opp-ned å tegne det slik. Og til sin store forbløffelse ble tegningene førsteklasses. Hun innså at elevene tegnet bedre da de ikke kunne gjenkjenne det de tegnet etter, men var fri til å konsentrere seg om linjer, form og flater. En annen tankevekkende oppdagelse var at evnen til å gi en god todimensjonal formbeskrivelse ikke syntes å utvikle seg over et lengre tidsrom, men kom plutselig – som om elevene knekte en eller annen form for kode.

Edwards ønsket å finne en forklaring på det hun erfarte og begynte å studere de såkalte Split-brain granskingene, gjennomført av Roger W. Sperry og hans medarbeidere på 1950-60tallet. Denne forskningen viste at «[…]begge halvdeler av menneskehjernen er med i høyere bevissthetsfunksjoner, og at de to halvdelene bruker ulike metoder eller arbeidsmåter når de bearbeider informasjon». Dette satt henne på tanken om at evnen til å tegne kunne være bestemt av evnen til å «skifte over til en ny måte å bearbeide synsinntrykk på».

 

“Drawing on the Right Side of the Brain»

åtegneeråseDa Edwards ga ut Drawing on the Right Side of the Brain i 1979 vakte den umiddelbar positiv respons. Boken regnes som en av de viktigste bøkene innenfor tegneopplæring og benyttes fortsatt både i- og utenfor skoleverket. Den er oversatt og utgitt på mange språk, inkludert fransk, spansk, tysk, polsk, ungarsk, japansk og norsk. Her i landet har den fått tittelen «Å tegne er å se».

Den revolusjonerende undervisningsmetoden hun lanserte baserte seg nettopp på forestillingen om at hjernen har to måter å oppfatte og behandle synsinntrykk: en verbal og analytisk, og en visuell og perseptuell.

Under vanlige forhold vil den venstre hjernehalvdelen, den verbale og analytiske, ofte dominere. Den høyre, hvor de kunstneriske evnene sitter, blir således ikke gitt muligheten til å vise sine talenter. Edwards tegneøvelser tar derfor sikte på å frigjøre oss fra venstre hjernehalvdels forutinntatte forestillinger om hvordan det tegnede objektet skal se ut.

Her er et eksempel:

Se på denne tegningen av Stravinskij (av Pablo Picasso, 1920). Tenk deg at du skal kopiere tegningen og begynner med det ene øyet. Et øye har du sett utallige ganger. Du «vet» mye om hvordan et øye, eller hvordan et bilde av et øye skal se ut så du glemmer etter hvert å se på tegningen du egentlig skal kopiere.  Øyet blir mer et symbol for et øye og tegningen vil ikke ligne det opprinnelige bildet.

strvinskij

Dersom du snur herr Stravinskij på hodet skjer det noe spennende: alle linjer og flater blir abstrakte. Et øye er ikke lengre et øye, en nese ikke lengre en nese og formen av en hånd kan ikke lengre kategoriseres som en hånd. Her er den venstre hjernehalvdels egenskaper helt ubrukelige. Men bli tegningen bedre om du kopierer den opp-ned? Ja, bare prøv! Begynn øverst (altså nederst) og tegn deg nedover. Ta deg god tid. Dette er ingen enkel oppgave selv om jeg tør vedde på at resultatet blir bra. Siden alle vinkler, former og linjer er nye og ukjente må du bruke øynene dine for alt de er verdt.  Du blir tvunget til å bruke høyresiden av hjernen din – den kunstneriske eksperten!

strvinskij

 

Litt mer om hjernehalvdelene

Bildet viser særtrekk ved de to hjernehalvdelenes. Egentlig er dette noe så dumt som en reklame for et bilmerke, men en god illustrasjon er og blir en god illustrasjon.

brain

Tradisjonelt har venstre hjernehalvdels egenskaper blitt verdsatt og fremelsket, gjerne til fordel for sin høyre motparts spesialiteter. Men sannheten er at uten høyre hjernehalvdel ville ingen skapt vakker musikk, ingen ville malt ekspressive bilder og ingen nye oppfinnelser ville sett dagens lys.

leftright

Vi har to hjernehalvdeler, så kom igjen, la oss bruke dem begge! De utfyller hverandre perfekt!

Med det sagt vil jeg bare få lov til å avslutte med et lite oppklarende musikalsk eksempel: Den venstre hjernehalvdel sørger for at vi kan lese notene og holde takten, mens den høyre tar seg av klangen, melodien og uttrykket. Vi vet alle at et teknisk sett perfekt fremført musikkstykke kan virke livløst. Det er ikke før musikeren evner å legge sin sjel i fremføringen, det vil si når han eller hun også tar i bruk sin høyre hjernehalvdel, at taket vil løfte seg og publikum regelrett gispe etter pusten.

Signatur


Vårens kursprogram 2013

Godt nyttår!

.

Nå er vårens kursprogram klart og det blir «same procedure as last year».

Det er bare å hvive seg rundt og melde seg på tegnekurs!

.

Kurs i klassisk tegning

Onsdager kl. 18:00 – 21:00
Oppstart: 28. januar.
10 ganger
På dette kurset vil du kunne oppøve din egen evne til å observere form, tekstur og valør ved de ulike gjenstandene vi til daglig omgir oss med.
I tillegg vil du kunne tilegne deg kjente teknikker som gjør en naturalistisk formbeskrivelse på et todimesjonalt plan mulig.
På kurset vil det jobbes med to tradisjonelle tegnemedier: blyant og kull. Ingen forkunnskap er nødvendig.

.

Utstyr

Oversikt over utstyr/materialer det forventes at hver kursdeltaker bringer med seg.

 Alt utstyr skal være mulig å få kjøpt hos Østerlies Kunst & Farve, Panduro eller Clas Ohlson.
 • Tegneblyanter 2B, 4B og 6B
 • Viskelær
 • Knetgummi (mykt viskelær)
 • Tegne/skisseblokk A3
 • Papirteip
 • Linjal (30 cm)
 • Fiksativspray

.

Praktisk informasjon:

 • Påmelding starter fredag 4. januar.
 • Påmelding skjer via mail til: kurs.heimdal@gmail.com
 • Kursavgiften for alle kurs er på kr. 2500,- og betales til Heimdal Kunstforening, kontonr: 8601.07.49982
 • Kursavgiften MÅ være innbetalt før kursstart hvis man vil beholde plassen. Bevis i form av utskrift eller kvittering for betalt avgift tas med på første kursdato.
 • Nedre aldersgrense for å delta på kurs er 14 år, dette på grunn av støtte vi mottar fra Folkeuniversitetet.

.

Link til Kunstskolen på Heimdal og fullstendig kursprogram her

.

Signatur


%d bloggere like this: